570 655 500

Program Czyste Powietrze

s1

Pomagamy w wypełnianiu i składaniu wniosku do Programu Czyste Powietrze, a także do Programu Mój Prąd oraz innych programów, gdzie możesz starać się o dofinansowanie na odnawialne źródła energii.

Program Czyste Powietrze jest skierowany do właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych. Celem Programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Na co dofinansowanie?

  • zakup i montaż nowego źródła ciepła, w tym pompa ciepła powietrze/woda, pompa ciepła powietrze/powietrze, gruntowa pompa ciepła, kocioł gazowy wraz z przyłączem i instalacją wewnętrzną, kocioł gazowy, kocioł zgazowujący drewno, kocioł na pellet, ogrzewanie elektryczne;
  • zakup i montaż materiałów wchodzących w instalację centralnego ogrzewania oraz instalację ciepłej wody użytkowej;
  • wentylacja mechaniczna wraz z odzyskiem ciepła;
  • mikroinstalacja fotowoltaiczna;
  • ocieplenie przegród budowlanych, w tym stropów, ścian zewnętrznych i wewnętrznych oddzielających pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych, a także zakup i montaż materiałów budowlanych w celu przeprowadzenia niezbędnych prac towarzyszących tj. wymiana parapetów zewnętrznych, orynnowanie itp.;
  • stolarka okienna (w tym okna i drzwi balkonowe i okna połaciowe) i stolarka drzwiowa (w tym drzwi zewnętrzne i drzwi/bramy garażowe);

Chcesz uzyskać dokładne informacje na temat możliwości otrzymania dofinansowania oraz współpracy z Naszą Firmą w zakresie pomocy w wypełnieniu wniosku, a także realizacji wyżej wymienionych instalacji?

Zadzwoń lub napisz do Nas. Zapraszamy do kontaktu.

s2

s5